Dit is de privacyverklaring van Beijes Webpublishing, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30210809, inzake de website beijesweb.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Beijes Webpublishing door middel van het klantensysteem van Beijesweb en de verwerkingen via onze website beijesweb.nl, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Beijes Webpublishing respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld via onze beveiligde server. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Alleen indien nodig worden gegevens opgeslagen

Op onze website surf je anoniem tenzij je gebruik maakt van het inlogdeel van de site (Mijn Beijesweb). Er worden geen bezoekersgegevens bijgehouden en je IP-adres wordt niet opgeslagen.
Beijesweb maakt geen gebruik van Google Analytics, Facebook of Twitter like buttons of andere ‘third party’ cookies.

Log je in op Mijn Beijesweb dan worden wel bepaalde persoonsgegevens opgeslagen.

 

Wanneer worden je gegevens opgeslagen?

Als je inlogt op Mijn Beijesweb, dan worden bepaalde gegevens opgeslagen. Daarnaast worden gegevens opgeslagen voor de afhandeling van een bestelling en het uitvoeren van overeenkomsten.

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Welke gegevens worden opgeslagen?

IP-adres

Plaats je een bestelling of log je in op Mijn Beijesweb, dan wordt je IP-adres opgeslagen.
Om frauduleuze bestellingen tegen te gaan wordt tijdens het afrekenen gecheckt of het IP-adres overeenkomt met de ingevoerde locatie. Hierbij kan het gaan om het land of om de woonplaats.
Daarnaast zijn we verplicht om inzake de EU-btw te controleren of iemand afkomstig is uit het bij de bestelling opgegeven land. Het IP-adres is een van de manieren om dat vast te stellen.

NAW-gegevens

Deze gegevens worden alleen opgeslagen indien je ze ons verstrekt. Je naam, adres en woonplaats worden opgeslagen en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Overige gegevens

Andere gegevens die je ons verstrekt en die wij opslaan zijn:

e-mailadres
telefoonnummer (alleen indien door jou verstrekt)
facturen, datum van betaling en de door jou gebruikte betaalwijze
aankoopgeschiedenis (maximaal 1 jaar)

 

Waar worden je gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze server staat in een datacenter in Nederland.

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om de dienst aan je te leveren.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Beijesweb verstrekt je gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Voor de registratie van domeinnamen worden je persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Beijesweb als leverancier gebruikt. Deze partijen kunnen voor gTLD domeinnamen (generieke domeinnamen) back-ups van je domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden je domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie. Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar Beijesweb je om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen.

 

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt vrijwel alle opgeslagen gegevens inzien en aanpassen door in te loggen op Mijn Beijesweb.
Aanpassing van gegevens die niet via Mijn Beijesweb gewijzigd kunnen worden, kunnen aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan Beijesweb.