Algemeen

Beijesweb hanteert een Fair Use Policy op het dataverkeer van hostingpakketten om misbruik van haar diensten en overlast voor andere klanten te voorkomen. Deze Fair Use Policy geldt als aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Fair Use Policy en de Algemene Voorwaarden, geldt deze Fair Use Policy.

 

Toepasselijkheid

De Fair Use Policy is van toepassing op alle vormen van reseller hosting, shared hosting en VPS hosting van Beijesweb met de specificatie ‘onbeperkt dataverkeer’.

 

Definitie Fair Use

Fair Use staat voor ‘redelijk verbruik’, oftewel normaal consumentenverbruik. Het individuele verbruik wordt vergeleken met dat van andere gebruikers met hetzelfde hostingpakket. Incidenteel, of zelfs vrijwel altijd meer verbruiken dan gemiddeld, is toegestaan. Er is dan geen sprake van overschrijding van onze Fair Use.

Van een overschrijding van onze Fair Use is pas sprake bij excessief verbruik. Onder excessief verbruik verstaan we vijf keer het gemiddelde verbruik van het gemiddelde verbruik van gebruikers met hetzelfde hostingpakket.

 

Gevolgen van excessief verbruik

Excessief verbruik heeft invloed op de server en dus ook op onze andere klanten. Bij excessief verbruik nemen we contact op met de betreffende klant, waarbij we samen naar oplossingen kijken om het verbruik terug te brengen. Indien dit niet mogelijk is, dan zijn er vaak andere opties mogelijk, zoals upgraden naar een groter hostingpakket, een (grotere) VPS, etc. Hierover zal Beijesweb de klant hierover dan adviseren.

 

Dataverkeer limieten in DirectAdmin

In het hosting controle panel blijft een limiet zichtbaar voor het dataverkeer van een hostingpakket. Dit wordt weergegeven als ‘Bandwidth’. Deze limiet is ongeveer vijf maal het gemiddelde verbruik en is dus de richtlijn voor excessief verbruik.

Uit de limiet in DirectAdmin kan afgeleid worden wat het verbruik is ten opzichte van het gemiddelde verbruik. Het instellen van dataverkeer limieten in DirectAdmin heeft ook als voordeel dat er een automatische melding wordt verzonden als er sprake is van excessief verbruik. Het kan een teken zijn dat de website onder vuur ligt van hackers of zelfs daadwerkelijk is gehackt. Als er geen verklaring is voor het toegenomen verbruik, dan adviseren wij de klant om de website te controleren op malware of hacks.

Overschrijding van de in DirectAdmin ingestelde dataverkeer limiet daarvan heeft in geen geval zonder meer tot gevolg dat diensten van de klant buiten werking worden gesteld.

 

Voortdurend excessief verbruik

Wanneer het excessief verbruik voortduurt en de klant de aanwijzingen van Beijesweb om het verbruik te verminderen niet opvolgt of niet bereid is andere opties die zijn aangedragen op te volgen, dan voelt Beijesweb zich genoodzaakt om:

  • eventueel met terugwerkende kracht het onrechtmatig gebruik van de hosting in rekening te brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.
  • de hosting geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
  • de overeenkomst voor gebruik van hosting te beëindigen zonder recht op restitutie van door de klant gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.